Bất động sản

  • 25 công trình vĩ đại nhất lịch sử nhân loại 

    1. Đảo nhân tạo Palm, Dubai (UAE) Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) là một trong những quốc gia trẻ nhất trên thế giới, nổi tiếng là vùng đất của những câu chuyện “Một nghìn lẻ một...

    Ngày 02/ 03/ 2017
  • Trung Quốc cấm xây dựng các công trình kiến trúc kỳ quái

    Ngày 21/2, chính phủ Trung Quốc ban hành bản quy hoạch đô thị, trong đó nêu rõ cấm xây dựng những công trình kiến trúc kỳ quái. Theo SCMP, sau hai tháng họp bàn tại Hội nghị xây dựng...

    Ngày 02/ 03/ 2017